Tổng quan về quy trình đăng bài, phản biện, xuất bản bài báo

Bài báo khi được gửi tới tạp chí để được đăng sẽ trải qua 4 giai đoạn như sau:

1. Sơ loại bài báo

Sau khi tác giả gửi bài lên hệ thống VOJS theo Hướng dẫn gửi bài báo, Ban biên tập đánh giá chất lượng bài báo đã phù hợp với quy định của Tạp chí về mục đích, tôn chỉ, phạm vi và thể thức trình bày, quyền tác giả, đạo văn... Sau đó, Ban biên tập sẽ đưa ra quyết định có đồng ý hay không về nội dung và hình thức của bài báo để chuyển sang giai đoạn 2 hay còn cần phải chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của Tạp chí.

2. Phản biện

Sau khi vượt qua giai đoạn 1, bài báo sẽ được Ban biên tập chuyển tới chuyên gia phản biện theo lĩnh vực chuyên môn. Quy trình phản biện do Tạp chí lựa chọn có thể là quy trình mở, kín hoặc kín cả 2 chiều (cả tác giả và phản biện đều không biết thông tin của nhau theo hướng dẫn gửi bài báo cho phản biện. Sau khi nhận được yêu cầu của Ban biên tập, phản biện thực hiện phản biện theo yêu cầu của Tạp chí theo hướng dẫn dành cho phản biện. Các phản biện sẽ gửi nhận xét và những góp ý, đánh giá cho Ban biên tập. Ban biên tập sẽ tổng hợp ý kiến phản biện và các ý kiến đánh giá của Ban biên tập để gửi lại cho tác giả. Tác giả sẽ chỉnh sửa theo hướng dẫn gửi bài sửa. Giai đoạn này có thể lặp lại nhiều vòng cho đến khi phản biện, tác giả, ban biên tập đạt được quyết định cuối cùng.

3. Biên tập

Sau khi có được quyết định cuối cùng về việc có chấp nhận đăng bài báo không, Ban biên tập sẽ thông báo cho tác giả. Nếu bài báo được chấp thuận đăng thì ở giai đoạn này, Ban biên tập sẽ thực hiện biên tập bài báo. Giai đoạn biên tập bài báo sẽ được thực hiện trao đổi giữa các biên tập viên chuyên mục và ban biên tập để đưa ra bản cuối cùng trước khi đưa vào thiết kế.

Sau khi bài báo đã được biên tập, người phụ trách thiết kế sẽ thiết kế bản thảo bài báo và gửi lại cho Ban biên tập đọc bông rà soát. Đồng thời, nhóm tác giả cũng cần kiểm tra và thông báo lại các nội dung cần chỉnh sửa lần cuối.

4. Quản lý xuất bản

Người phụ trách xuất bản sẽ tạo số báo (theo hướng dẫn tạo số báo), mục lục và lên kế hoạch đăng cho các bài báo cũng như gán mã định danh bài báo DOI….

5. Xuất bản

Xuất bản số báo sau khi đã hoàn thiện các bài báo trong số và sắp xếp theo mục lục, kiểm tra lại các thông tin xuất bản, mã DOI cho số báo.... Các bài báo sẽ được chuyển sang mục lưu trữ để lưu lại thông tin hoạt động của từng bài trên hệ thống.

Last updated