Hướng dẫn Tải tệp mẫu lên hệ thống

Bước 1: Chọn Settings => Workflow => Publisher Library, tải tệp tin cần sử dụng bằng cách chọn Add a File để tải file phiếu phản biện lên hệ thống

Đặt tên file (ví dụ: Nguyên tắc dành cho phản biện như trong hình), và chọn phân loại cho tệp tin (Other), chọn file cần tải, tick vào ô Public access => OK

Sau khi file được tải lên, Chọn Edit tại file đó

Và copy đường link bôi xanh và gửi cho người dùng cần gửi

Bước 2: Admin paste đường link cho vừa copy vào nội dung cần đưa tệp tin mẫu vào.

Ví dụ như hình dưới, admin thêm đường link tệp tin đó vào mục nguyên tắc cho người phản biện:

Thông tin hiển thị sẽ được thể hiện như hình dưới:

Last updated