Hướng dẫn gửi bài sửa

Khi nhận được yêu cầu sửa đổi của Tạp chí, tác giả đăng nhập vào hệ thống và chọn bài báo cần chỉnh sửa để xem yêu cầu của phản biện, Tạp chí và chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu

Để tải bản sửa đổi theo ý kiến phản biện, Tác giả chọn Tải lên tệp tin trong mục Bản sửa đổi => box Tải bài báo lên xuất hiện => Chọn thành phần bài báo (Văn bản của bài báo trước tiên, sau đó có thể cung cấp thêm hình hay các nội dung bổ sung sau)

Tác giả cũng có thể thêm ý kiến trao đổi với phản biện và tạp chí về nội dung chỉnh sửa tại mục Thêm thảo luận

Last updated