Các thành phần của bài báo

Tạp chí có thể chỉnh sửa, bổ sung thành phần bài báo tải lên hệ thống của Tạp chí bằng cách chỉnh sửa tại mục Cài đặt => Quy trình làm việc => Gửi bài báo => Thành phần

Admin chọn Thêm một thành phần và điền nội dung thành phần cần thêm, tick vào ô Tác giả bắt bược phải tải lên ít nhất 1 tệp thuộc loại này nếu đây là thành phần bắt buộc tác giả phải tài lên. Nếu file không cần kiểm tra trùng lặp thì tick vào ô Không kiểm tra trùng lặp với những tệp thuộc loại này.

Ví dụ: Tạp chí cần tác giả cung cấp file danh sách tài liệu tham khảo rời khỏi file toàn văn bài báo và đây là file bắt buộc nhưng các nội dung trong file không cần kiểm tra trùng lặp thì tại box Thêm một thành phần, tại mục Tên điền Danh sách tài liệu tham khảo, tick v vào ô Tác giả bắt bược phải tải lên ít nhất 1 tệp thuộc loại này và ô Không kiểm tra trùng lặp với những tệp thuộc loại này.

Tiếp theo về Nhóm tài liệu, admin lựa chọn dạng tài liệu cho file cần tải lên là dạng Tài liệu, Hình ảnh hay Nội dung bổ sung.

Ví dụ: Danh mục tài liệu tham khảo là tài liệu nên trong hình trên Nhóm loại tệp đã chọn là Tài liệu.

Nội dung từ Khóa Những loại tệp được cho phép là nội dung không bắt buộc, tuy nhiên admin vẫn có thể thêm thông tin để đảm bảo tác giả tải file lên đúng quy định của Tạp chí.

Ví dụ: Các file tài liệu tạp chí yêu cầu gửi dưới định dạng word thì tại mục Những loại tệp được cho phép sẽ thêm các từ doc,docx để đảm bảo tác giả chỉ gửi đúng định dạng quy định.

Sau khi hoàn thiện xong, ấn Lưu lại để lưu lại thông tin thành phần mới thêm vào.

Bên cạnh đó, admin chỉnh sửa lại các thành phần trước đó bằng cách chọn ô tam giác trước thành phần cần sửa, chọn Chỉnh sửa để chỉnh sửa lại các thành phần gửi đăng hoặc Xóa nếu thành phần đó không cần thiết.

Ngoài ra, để thuận tiện cho việc sắp xếp lại các thành phần theo thứ tự ưu tiên của Tạp chí, admin chọn Sắp xếp sau đó kéo di chuột tại mũi tên lên xuống trước mỗi thành phần để thay đổi vị trí của thành phần bài báo.

Sau khi kéo thả các thành phần vào vị trí phù hợp, admin chọn Xong để lưu lại thứ tự đã sắp xếp.

Vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn chỉnh sửa các thành phần của bài báo trên hệ thống xuất bản tạp chí điện tử VOJS theo video dưới đây:

Last updated