Tạo thông báo

Trong trang quản trị, ở Menu phía bên trái, hãy chọn Cài đặt -> Thông báo. Chức năng này được bổ sung tùy theo yêu cầu của đơn vị, do đó nếu không thấy chức năng này, hãy liên hệ với chúng tôi để được thiết lập.

Danh sách thông báo sẽ xuất hiện, để thêm thông báo, hãy chọn (click) vào nút Thêm thông báo để thêm một thông báo mới

Màn hình thêm thông báo sẽ hiện ra như bên dưới

Để thêm thông báo, cần phải điền các mục Tiêu đề, Mô tả ngắn, Chi tiết

Tiêu đề là tiêu đề của thông báo.

Mô tả ngắn là phần nội dung được hiển thị bên dưới tiêu đề trong danh sách thông báo, mang ý nghĩa tóm tắt nội dung.

Chi tiết là phần nội dung chi tiết khi người dùng click vào thông báo.

Tương tự như một số phần nhập liệu khác, các mục này khi nhập liệu sẽ có 2 ô nhập liệu, phía trên sẽ là Tiếng Việt, phía dưới là Tiếng Anh

Thông báo có thể thiết lập thêm Ngày hết hạn, tức là sau thời điểm hết hạn, thông báo sẽ tự động được ẩn đi, phù hợp với những thông báo về sự kiện.

Ngoài ra có thể thiết lập gửi thông báo đến email của tất cả người dùng (bao gồm cả người đọc, tác giả, phản biện,..)

Sau khi đã điền/chỉnh sửa đầy đủ các mục, hãy chọn Lưu lại để lưu lại thông báo.

Last updated