Đăng ký tài khoản

Để tạo một tài khoản trên Tạp chí, đăng ký mở tài khoản và điền đầy đủ thông tin như dưới đây

Do cách thức hiển thị họ tên theo ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh khác nhau, đối với tác giả nước ngoài vẫn để thông tin họ tên như bình thường; còn đối với tác giả trong nước cần điền:

  • Tên: Tên đệm + Tên riêng

  • Họ: Họ

Điền đầy đủ các nội dung có dấu *

Lưu ý: Trong trường hợp người dùng sẵn sàng để làm phản biển cho tạp chí, chọn yêu cầu vai trò người phản biện, tùy theo tạp chí sắp xếp và liên hệ với người dùng để lựa chọn phản biện theo nhu cầu và mục đích của Tạp chí.

Ngay khi chọn Đăng ký, địa chỉ email đăng ký sẽ nhận được email thông báo đăng ký tài khoản thành công, người dùng có thể bắt đầu sử dụng hệ thống OJS của Tạp chí

Last updated