Hướng dẫn dành cho tác giả

Trong trang quản trị, ở Menu phía bên trái, hãy chọn Cài đặt -> Tạp chí

Chọn tab Gửi bài báo (tab đầu tiên, mặc định đã được chọn), hãy chọn mục Hướng dẫn dành cho tác giả

Mặc định trang sẽ chỉ hiển thị giao diện chỉnh sửa cho Ngôn ngữ Tiếng Việt. Để chọn chế độ chỉnh sửa song ngữ, ở phía bên phải, hãy click vào chữ English ở thanh Ngôn ngữ (English | Tiếng Việt) (phần khoanh đỏ ở hình vẽ bên dưới)

Hãy chỉnh sửa thông tin Hướng dẫn cho tác giả như mong muốn.

Cuối cùng, hãy kéo (scroll) xuống dưới cùng, và click (chọn) nút Lưu lại để lưu lại các chỉnh sửa

Last updated