Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung trang tùy chỉnh

Bước 1: Người quản trị đăng nhập vào trang quản lý, chọn mục Cài đặt => Website và chọn tab Cài đặt

Bước 2: Lựa chọn mục Điều hướng (Navigation)

Bước 3: Chọn mục cần chỉnh sửa bằng cách chọn vào mũi tên ở đầu mỗi mục, sau đó chọn Chỉnh sửa

Bước 4: Chỉnh sửa nội dung, tiêu đề. Lưu ý không nên chỉnh lại phần đường dẫn vì ảnh hưởng đến SEO.

Bước 5: Ấn Lưu lại để xác nhận chỉnh sửa vừa thực hiện. Trong trường hợp nút Lưu lại bị che bởi phần nội dung, hãy click chuột sang 1 nơi khác bất kì để hiện.

Last updated