Ban biên tập

Trong trang quản trị, ở Menu phía bên trái, hãy chọn Cài đặt -> Tạp chí

Mặc định trang sẽ chỉ hiển thị giao diện chỉnh sửa cho Ngôn ngữ Tiếng Việt. Để chọn chế độ chỉnh sửa song ngữ, ở phía bên phải, hãy click vào chữ English ở thanh Ngôn ngữ (English | Tiếng Việt) (phần khoanh đỏ ở hình vẽ bên dưới)

Kéo chuột (scroll) xuống dưới, sẽ thấy mục Ban biên tập, phía bên trái là chỉnh sửa Tiếng Anh, bên phải là chỉnh sửa Tiếng Việt.

Chỉnh sửa nội dung trong ban biên tập, sau đó kéo xuống dưới cùng và click vào nút Lưu lại để lưu lại chỉnh sửa.

Last updated