Tạo biểu mẫu phản biện

Để tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu phản biện cho các bài báo gửi đăng Tạp chí, admin đăng nhập vào tài khoản và tại Dashboard, chọn Cài đặt => Quy trình làm việc => Phản biện => Biểu mẫu phản biện

Để tạo biểu mẫu phản biện mới, admin chọn Tạo Biểu mẫu phản biện

Trong box Tạo biểu mẫu phản biện, điền tên và nhập thông tin mô tả và hướng dẫn cho biểu mẫu

Sau khi tạo biểu mẫu, chọn Chỉnh sửa và bõ chỉnh sửa để thêm các câu hỏi được hiển thị, và chọn Tạo câu hỏi mới như hình dưới

Box Tạo câu hỏi mới được chia làm 2 phần, phần 1 là câu hỏi đặt ra cho người phản biện bao gồm câu hỏi là gì, diễn giải chi tiết các nội dung cần người phản biện nhận xét và đánh giá.

Ngoài ra, admin cần xác định để tích vào ô câu hỏi này có bắt buộc người phản biện phải trả lời không, và các ý kiến nhận xét của người phản biện về cầu hỏi này có được đính kèm vào email trả lời tác giả (sau khi tạp chí nhận được ý kiến của người phản biện) hay không.

Phần 2 của Box Tạo câu hỏi mới, admin cần chọn loại câu trả lời và các đáp án lựa chọn bằng cách ấn vào ô chọn loại câu trả lời để lựa chọn kiểu trả lời là chọn 1 đáp án, hay điền câu trả lời.. và chọn Thêm mục mới để tạo các đáp án được lựa chọn.

Cụ thể, hệ thống đưa ra 6 phương án câu trả lời như hình dưới đây.

  • Nhập 1 từ đơn: Hệ thống sẽ hiển thị 1 ô nhỏ dưới câu hỏi để Phản biện nhập 1 từ đơn vào ô trả lời, ví dụ: Đúng/Sai, Có/Không....

  • Nhập 1 dòng: Hệ thống sẽ hiển thị 1 ô dài bằng 1 dòng chữ để Phản biện có thể nhập 1 - 2 câu đánh giá trả lời cho câu hỏi được đề ra;

  • Nhập 1 đoạn văn: Hệ thống sẽ hiển thị 1 ô dài và rộng để Phản biện điền 1 đoạn nhận xét, phản hồi;

  • Hộp kiểm: Admin đưa ra một vài đáp án lựa chọn, Phản biện sẽ tick vào 1 hoặc nhiều ô đáp án

  • Trắc nghiệm: Admin đưa ra một vài đáp án lựa chọn, Phản biện sẽ chỉ được tick vào 1 ô đáp án

  • Hộp thả xuống: Admin đưa ra một vài đáp án lựa chọn, Phản biện sẽ tick vào 1 đáp án, tuy nhiên, hệ thống sẽ hiển thị dưới dạng ô thả xuống như cách chọn loại câu trả lời như hình trên

Sau khi lập xong biểu mẫu phản biện, admin có thể xem lại tại mục Xem trước như hình dưới, để điều chỉnh và hoàn thiện biểu mẫu đánh giá cho người phản biện

Để đưa biểu mẫu phản biện vào sử dụng, tick vào ô vuông tại cột Hoạt động như hình dưới. Sau đó, khi gửi phản biện, Biên tập viên chỉ cần chọn biểu mẫu đã tạo để gửi cho người phản biện đánh giá.

Vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn tạo biểu mẫu phản biện theo video dưới đây

Last updated