Một số lưu ý khác

  1. Khi cập nhật các thông tin của tạp chí, số báo, bài báo..... nên chọn English để hiển thị và đồng thời chỉnh sửa/ cập nhật nội dung ở cả tiếng Anh và tiếng Việt

2. Khi chỉnh sửa các nội dung hiển thị trên website

  • Để thu hẹp khoảng cách giữa hai dòng khi xuống dòng: Ấn tổ hợp Shift + Enter

  • Một số format cơ bản: Đối với các format in đậm, in nghiêng, link nội dung tới 1 trang khác, đánh dầu mục lục theo gạch đầu dòng hay theo số đều được hiển thị sẵn trên thanh công cụ, khá giống khi sử dụng Word như hình dưới

  • Ngoài ra, có thể căn chỉnh và lựa chọn style trong mục Format

Last updated