Các yêu cầu của một bài báo

Các yêu cầu đối với bài báo gửi đăng tạp chí trên hệ thống VOJS

Tạp chí có thể chỉnh sửa, bổ sung yêu cầu của Tạp chí đối với một bài báo gửi đăng bằng cách chỉnh sửa tại mục Cài đặt => Quy trình làm việc => Gửi bài báo => Danh sách kiểm tra

Để thêm các yêu cầu mới, admin chọn Thêm mục mới (như hình trên) để nhập yêu cầu đối với bài báo trong nội dung Mục kiểm tra tại box Thêm mục mới (như hình dưới). Admin lưu ý phải nhập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt cho các nội dung yêu cầu tác giả phải đảm bảo khi nộp bài báo.

Bên cạnh đó, admin chỉnh sửa lại các yêu cầu trước đó bằng cách chọn ô tam giác trước yêu cầu cần sửa, chọn Chỉnh sửa để chỉnh sửa lại các yêu cầu bài gửi hoặc Xóa nếu yêu cầu đó không cần thiết.

Sau khi thêm và chỉnh sửa các yêu cầu đối với bài báo gửi đăng tạp chí, nếu cần sắp xếp lại các yêu cầu theo thứ tự ưu tiên, admin chọn Sắp xếp sau đó kéo di chuột tại mũi tên lên xuống trước yêu cầu để thay đổi vị trí của yêu cầu cho bài báo.

Sau khi kéo thả các yêu cầu vào vị trí phù hợp, admin chọn Xong để lưu lại thứ tự đã sắp xếp. Các yêu cầu đối với bài báo gửi đăng này sẽ được hiển thị trên website và tại bước gửi bài đầu tiên của tác giả để đảm bảo tác giả đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu của tạp chí.

Last updated