Chỉnh sửa hướng dẫn dành cho tác giả

Để chỉnh sửa Thể lệ lệ gửi bài/ Hướng dẫn dành cho tác giả, Admin chọn mục Cài đặt => Quy trình làm việc => Gửi bài báo => Hướng dẫn dành cho tác giả. Rồi chỉnh sửa các nội dung theo yêu cầu tạp chí như trong hình.

Trong trường hợp thể lệ dài quá, cần file hướng dẫn riêng, có thể tạo link tải file như nội dung hình trên theo các bước chọn mục Cài đặt => Quy trình làm việc => Thư viện nhà xuất bản => Chọn Thêm Tệp. Cửa sổ như hình dưới sẽ xuất hiện để admin up file nội dung lên

Điền các nội dung và tick vào Public Access (để tất cả có thể truy cập) và ấn đồng ý. File sẽ được tạo như hình dưới

Chọn Chỉnh sửa dưới file đã tải lên và copy đường link bôi xanh như trong hình

Quay lại phần chỉnh sửa Hướng dẫn dành cho tác giả, bôi màu nội dung cần paste đường link tải file xuống, chọn insert/edit link như hình dưới

Paste đường link vào dòng URL và chọn OK.

Như vậy, tại mục thể lệ gửi bài đã có thể tải được file đã upload khi ấn vào chữ "tại đây"

Last updated