Chỉnh sửa nội dung email

Để chỉnh sửa nội dung email thông báo của Tạp chí, người quản trị đăng nhập vào tài khoản và tại dashboard, chọn Công cụ => Quy trình làm việc => Emails => Mẫu Email

Tìm và chọn nội dung email cần chỉnh sửa => Chọn Chỉnh sửa

Tại box Chỉnh sửa email admin nên chọn English để có thể nhìn thấy giao diện song ngữ và đồng thời sửa cả nội dung email bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Sau khi chỉnh sửa xong, ấn Lưu lại để thay đổi nội dung email theo bản mới.

Vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn chỉnh sửa nội dung email và kiểm tra lịch sử email trong video dưới đây:

Last updated